Konst är mer än bra tavlor

Vad räknas som konst egentligen? Kan vem som helst hitta på vad som helst och klistra på konstetiketten och förväntas bli respekterad som konstnär sedan?

Sinnenas vilda lek

Det är inte helt lätt att dra en gräns eller rama in det som är konst eftersom det också handlar om en subjektiv upplevelse. Ur konstnärens synvinkel kan det mycket väl vara som det sades i Galenskaparnas program ur TV-serien Tornado, Ska det verkligen vara så här: Konst är sinnenas vilda lek med jordens tingeltangel.

Konst är detsamma som kunnande eller att arrangera

För en del människor är praktiskt hantverk en konst. Konst betyder faktiskt ”kunnande” eller att ”arrangera”. Utifrån betydelsen av dessa ord kan konst vara kunskaper som omsätts i ett hantverk eller specifikt handhavande . Ett exempel på detta är ridkonst. Där formges hästen av ryttaren enligt de principer som riddarna en gång använde sig av. Här samverkar teori och praktik och blir till levande konst. En annan levande konst är dans i olika former. Balett är en klassisk variant men alla dansstilar är konst. Även koreografi räknas som en konstform.

Konst är mer än bra tavlor

Väcker känslor och provocerar åskådaren

Konstens signum är att den provocerar och väcker känslor. Den får människor att reflektera över tillvaron, vända och vrida på invanda föreställningar. Konsten berör och förför. Konstnärens avsikt och åskådarens upplevelse är det centrala för vad som är konst eller någonting annat. En konstnär kan arrangera föremål eller människor i olika installationer. Performancekonst har blivit en accepterad genre och används gärna av kvinnliga konstnärer. Ett namn som förekommit mycket de senaste åren är Marina Abramovic. Hennes Artist is Present Live Performance på MoMA I New York 2010 blev vida känd via Facebook. Konstinstallationer skiljer sig åt från de traditionella konstvarianterna genom de olika tekniker som används för att relatera till det rum de visas i. Installationer kan man förresten hitta i alla möjliga olika offentliga miljöer, inte bara i särskilda lokaler för konst.

Konsten gör människan

Vad som är vackert eller fult, rörande eller upprörande beror på betraktaren och det tillstånd den befinner sig i. Konsten är inte konstant- den är relativ. Åskådaren avgör vilken betydelse ett verk får. Samspelet med dem som tar del av konsten blir en del av konstnärens syfte. Människor blir till på nytt under inverkan av estetisk verksamhet. Vi skakas om och vårt inre väsen arrangeras på ett annorlunda sätt som förändrar våra liv.